Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Wat is een omgevingsvisie?

In onze omgevingsvisie staat wat wij belangrijk vinden als het om onze leefomgeving gaat. Over alles wat we buiten zien, voelen, ervaren, horen en ruiken. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over vergrijzing, het omgaan met het buitengebied, bereikbaarheid en winkelaanbod. Over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In de omgevingsvisie kijken we dus niet alleen naar de fysieke leefomgeving. We kijken ook naar sociale onderwerpen die in onze gemeente spelen.

De omgevingsvisie beschrijft de gewenste toekomstige ontwikkelingen op hoofdlijnen. De onderdelen van onze leefomgeving waar we trots op zijn, willen we graag beschermen. Onderdelen waar we minder trots op zijn willen we daarentegen graag verbeteren. In de omgevingsvisie leggen we ook nieuwe ambities vast. In deze visie schrijven we kortom op waar we de komende jaren mee aan de slag gaan.

Hover me