Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Relatie met andere visies

Het Rijk maakt een Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de provincie een Provinciale Omgevingsvisie (POVI) en onze gemeente een gemeentelijke omgevingsvisie. Maar ook andere overheidsinstellingen zoals het waterschap stellen doelen op voor de fysieke leefomgeving in de Omgevingsagenda West-Brabant. Het is belangrijk om deze visies en doelen op elkaar af te stemmen. De omgeving houdt namelijk niet op bij de grens van een gemeente of provincie. De NOVI en POVI beschrijven apart van elkaar de waarden, thema’s en ambities voor hun gebieden. Daar valt onze gemeente dus ook onder. Als gemeente maken wij in onze omgevingsvisie onze eigen keuzes. Die passen meestal binnen de kaders en richtingen die de andere visies stellen.

We gaan hieronder kort in op de kern van deze andere (omgevings)visies.

Hover me